Dinsdagboek / Leo Platvoet

[ Start ] [ Contact ] [ Sitemap ] [Zoeken]

 

Odyssee Reisgidsen

Monarchie & Republiek 

Herman Gorter

GroenLinks

Een Ander Nederland

Gepubliceerde artikelen

Dualisme

Zuidelijke Kaukasus

Dinsdagboek

Eerste Kamer

Raad van Europa

Emancipatiemachine

Stappen door de Nieuwe Stad

PSP

Reisverslagen

BMC

 

 

Dinsdagboek: april 2002

Dinsdag 23 en 30 april

Geen dagboek. Een keer geen zin en een keer geen vergaderdag (mei-reces).

Dinsdag 16 april 2002

Het was vandaag een aparte kamerdag. Om kwart voor elf wordt de vergadering geschorst. De ministers Borst en Korthals, aanwezig vanwege de behandeling van het wetsvoorstel 'regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting', moeten naar een speciale vergadering van de ministerraad. Er dreigt een kabinetscrisis vanwege het Srebrenica-rapport. Een kabinetscrisis op dinsdag! Voor senatoren een buitenkansje om vanaf de zijlijn een historische, parlementaire gebeurtenis mee te maken. Het is een nogal virtuele en daarmee vervreemdende ervaring. De meeste kamerleden zitten gekluisterd aan een van de TV’s in het kamergebouw, waarop uitgebreid verslag wordt gedaan wat er 50 meter verderop gebeurt. Of vooral: wat er niet gebeurt, want de massa aan media staat urenlang te kijken naar de dichte deur van de Trèveszaal. Regelmatig wordt er overgeschakeld naar de wandelgangen van de Tweede Kamer, waar een of andere fractievoorzitter tussen hoop en vrees commentaar levert op een politieke situatie die er nog niet is.

Ik neem met college Bob van Schijndel een duik in deze werkelijkheid en wij mengen ons onder de journalisten op het Binnenhof en onder Tweede-Kamerleden en TV-programmamakers in de wandelgangen. Om 3 uur raakt iedereen opgewonden als Kok een ultrakorte verklaring aflegt waarin hij meedeelt naar de Koningin te gaan om haar het ontslag van zijn gehele kabinet aan te bieden. Raar natuurlijk dat hij niet eerst naar de Tweede Kamer gaat. Mijn eerste reactie is dat door het optreden van Pronk de situatie blijkbaar niet meer in de hand was te houden. Dat het zo vlak voor de verkiezingen -en zo lang na het vreselijke gebeuren in Srebrenica - een in hoge mate gratuite stap is. Te laat als het gaat om een politiek relevante daad naar de slachtoffers, de internationale gemeenschap of de onbetrouwbare legertop toe. Te vroeg als het gaat om politieke beoordeling van het NIOD-rapport.

Kok zal in de Tweede Kamer om 5 uur een verklaring afleggen. Daar wacht ik niet op. Thuis kan ik die ook op de TV zien.

Dinsdag 9 april 2002

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van de collegeonderhandelingen in Amsterdam. Onder leiding van informateur Job Cohen legden de partijen, die daarvoor door de PvdA waren uitgenodigd, hun belangrijkste programmapunten op tafel. Het ligt in de politieke rede dat partijen in deze fase nog geen concessies doen. Dat doe je pas immers als je echt gaat onderhandelen. VVD en CDA konden hun zetellust echter niet bedwingen en gingen in de informatieronde al plat voor de PvdA. Punt na punt werd ingeleverd, zonder dat daar zelfs maar om gevraagd werd. Na langdurig beraad besloot de PvdA-fractie, naar verluidt tot op het bot verdeeld, dat er eerst met de VVD onderhandeld zou worden, maar dat GroenLinks wel in beeld zou blijven. Van dat laatste is sindsdien niets meer vernomen. Blijkbaar een permanente beeldstoring. Het CDA mocht ook aanhaken, zodat Amsterdam met een PvdA/VVD/CDA college het meest rechtse stadsbestuur sinds mensenheugenis krijgt. 

Vandaag weer naar het Binnenhof. Vorige week was het paasreces. Sebrenica gonst weer rond. Morgen wordt het NIOD-rapport gepubliceerd. Komt er een parlementaire enquête naar deze grootste militaire schandvlek sinds de 'politionele' acties in Indonesië? Zou het niet beter zijn als de Eerste Kamer deze houden, gezien de te grote betrokkenheid van de Tweede Kamer bij dit onderwerp? Maar eerst is de Tweede Kamer aan zet. Pas als deze zou besluiten geen enquête houden, zou de Eerste Kamer dat kunnen overwegen. Verder bespraken we in de fractie de schier eindeloze klucht rond de initiatiefwet 'Duurzaam hout' van Marijke Vos. Deze wet van onze partijgenote uit de Tweede Kamer ligt nu al ruim een jaar ter behandeling in de senaat. VVD en CDA voeren een schimmige proceduredans uit die er steeds toe leidt dat behandeling wordt uitgesteld. Ze hebben grote bezwaren tegen de wet, die er op toe moet zien dat er een keurmerk komt voor duurzaam geproduceerd hout, maar in plaats van hun bezwaren in een debat met de indienster en minister Pronk uit te discussiëren, zoeken ze hun heil in achterkamergevechtjes op de vierkante milimeter.

De komende weken wordt het overigens weer druk. Een serie van wetsvoorstellen (integriteit van ambtenaren, omvang van provinciale staten, het BTW-compensatiefonds, kaderwet zelfstandige bestuursorganen) ligt op een of andere behandeling te wachten. Niet allemaal even spectaculair, maar dat geldt voor het meeste politieke handwerk in de Eerste Kamer.